Press release / Persbericht

Catharijnesingel Utrecht wins European Prize Urban Public Space

The restoration of Catharijnesingel canal in Utrecht has been declared the winner of the European Prize for Urban Public Space 2022. This biennial prize is awarded to the most successful European transformation in the urban public realm. The verdict on the restoration of the historic city canal in Utrecht was: “The International Jury considers the reconstruction of the canal, together with the recovery of a linear park running along its banks, a model intervention for the survival of our cities in the new Climate Era. ”

Catharijnesingel is the final piece of the restoration of the Utrecht city ring canal. This has undone the controversial transformation of more than 50 years ago into a city highway, after the local population had voted in favor of the proposal for recompletion in a referendum in 2002.

Commissioned by the municipality of Utrecht, OKRA landscape architects drew up the design as part of the renovation of the station area. In addition to the return of the water, it was also decided to extend the 19th-century city park around the historic city center up to Hoog Catharijne, the busiest shopping mall in the Netherlands. For the design, the office created a strategy for the historic city center in which the canal serves as the basis for making it climate adaptive. Important ambitions were also increasing social and ecological inclusiveness and boosting the mobility transition. It is the second time that a Dutch project has won the prize. Because the 2020 edition could not take place, there were more than 300 international entries, of which the jury had already selected 5 finalists.

Catharijnesingel Utrecht wint Europese prijs voor openbare ruimte.

De herstelde Catharijnesingel in Utrecht is uitgeroepen tot Winnaar van European Prize for Urban Public Space. Deze tweejaarlijkse prijs wordt uitgereikt aan de meest succesvolle Europese transformatie van stedelijke openbare ruimte. Over het herstel van de historische stadssingel in Utrecht was het oordeel: “De internationale jury beschouwt de reconstructie van het kanaal, samen met het herstel van een lineair park langs de oevers, als een modelinterventie voor het overleven van onze steden in het nieuwe klimaattijdperk.”

De Catharijnesingel is het sluitstuk van het herstel van de Utrechtse stadssingel. Daarmee is de controversiële transformatie van ruim 50 jaar geleden tot stadssnelweg ongedaan gemaakt, nadat de lokale bevolking zich hiervoor in een referendum in 2002 had uitgesproken.

In opdracht van gemeente Utrecht tekende OKRA landschapsarchitecten vervolgens voor het ontwerp in kader van de vernieuwing van het stationsgebied. Naast de terugkeer van het water is daarbij ook gekozen om het 19e -eeuwse stadspark rond de historische binnenstad te verlengen tot aan Hoog Catharijne. Voor het ontwerp creëerde OKRA een strategie voor de historische binnenstad waarbij de singel als basis dient om deze klimaat-adaptief te maken. Belangrijke ambities waren daarnaast vergroting van de sociale en ecologische inclusiviteit en het aanjagen van de mobiliteitstransitie.

Het is de tweede keer dat een Nederlands project de prijs wint. Doordat de editie van 2020 niet door kon gaan waren er meer dan 300 internationale inzendingen, waarvan de jury al eerder 5 finalisten had geselecteerd.