Plan Green Community biedt nieuw toekomstperspectief voor het Berlijnse Kreuzberg

Het door OKRA in samenwerking met Witteveen+Bos ontwikkelde concept voor de Südliche Friedrichstadt in Berlijn is gekozen richting leidraad moet zijn voor verdere planvorming.

In een goed bezochte publieksbijeenkomst heeft OKRA het plan “Green Community Kreuzberg” gepresenteerd aan de bevolking. De presentatie is het sluitstuk in de dialoog met lokale bevolking en vakexperts, die in de afgelopen maanden heeft plaatsgevonden met onder meer een projectenmarkt en een tentoonstelling ter plaatse.