OKRA’s voorstel voor de internationale competitie voor de vernieuwing van het Nyugati-stationgebied van Boedapest.

Het was OKRA landschapsarchitecten een genoegen om deel te nemen aan de internationale prijsvraag voor de vernieuwing van het Nyugati-station in Boedapest en het aangrenzende transit-georiënteerde openbare domein.

Ons voorstel omarmde de groene visie van Boedapest en beoogde een precedent te scheppen voor hoe brownfields van spoorwegen met succes kunnen worden herontwikkeld tot ecologische corridors en In lijn met de groene visie van Boedapest liet ons voorstel een voorbeeld zien van hoe oude spoorwegterreinen kunnen worden herontwikkeld en onderdeel kunnen worden van het ecologische netwerk van de stad. Tegelijkertijd gaven we OKRA’s visie op hoe de openbare ruimte effectief kan worden gereorganiseerd rond de op transitie gerichte ontwikkelingen, om zo de doorstroming in het voetgangersgebied te bevorderen.

Op grotere schaal integreerde ons masterplan de behoeften aan verschillende soorten programma’s en de wens naar een kwalitatief en inclusief netwerk van openbare ruimten, gericht op zowel de lokale bevolking als bezoekers. Het masterplan ontleende zijn belangrijkste richtlijnen aan de context, door te reageren op de dichtheid en volumetrische samenstelling van de wijk en op het omringende groene kader.

Een nieuw lineair park, dat het spoorwegerfgoed viert, werd voorgesteld langs de sporen, met als doel de infrastructurele barrières te verzachten via meervoudige verhoogde trage-mobiliteitsverbindingen.

In samenwerking met Hawkins Brown, Plan,t Atelier Peter Kis, AKT II, Atelier Ten en Momentum Transport Consultancy.