OKRA treedt toe tot partnernetwerk van Stichting De Groene Stad

Stichting De Groene Stad en OKRA gaan samenwerken aan de positionering van groen binnen de bebouwde omgeving. Met de toetreding van OKRA is nu ook de architectuursector vertegenwoordigd in het partnernetwerk van De Groene Stad. Hiermee is het streven naar vertegenwoordiging van spelers uit alle schakels van de toeleveringsketen in het partnernetwerk bijna volledig ingevuld.

‘Met ons partnernetwerk helpen wij zo veel mogelijk organisaties bij het vergroenen van de stedelijke omgeving,” aldus Leon Smet, secretaris van stichting De Groene Stad. ‘Dit gebeurt bij een deel van onze partners, zoals gemeenten, maar ook door onze partners, waaronder kwekers en nu dus ook OKRA.’

‘De Groene Stad en haar internationale partners zijn voor OKRA een belangrijk netwerk. Door de gedeelde focus op gezonde verstedelijking, klimaatadaptatie, biodiversiteit en natuurinclusiviteit kunnen we het belang van groen op nationaal en internationaal niveau samen meer op de kaart zetten,’ zo licht Wim Voogt de recente samenwerking toe.