OKRA, Tauw en MVVA maken schetsontwerp voor Rijnhavenpark Rotterdam

OKRA en Tauw Nederland ondersteunen landschapsbureau Michael Van Valkenburgh Associates (MVVA) uit New York bij het maken van een schetsontwerp voor het toekomstige Rijnhavenpark in Rotterdam. 

Het nieuwe Rijnhavenpark wordt een park op, aan en rond het water. Straks moet je het water gemakkelijk kunnen benaderen en kunnen aanraken. Het groen van het park moet verleiden om te wandelen en te ontspannen op het strand of te sporten in het park. 

De keuze om met twee Nederlandse partners in te schrijven heeft er mede aan bijgedragen dat gemeente Rotterdam de opdracht aan MVVA heeft gegund. Zowel OKRA als TAUW zijn goed bekend in de regio en met de gemeente Rotterdam. Het nieuwe Rijnhavenpark is onderdeel van het Masterplan Rijnhaven van gemeente Rotterdam dat mede tot stand is gekomen met Barcode Architects, BGSV en Robert de Koning landschapsarchitect.

Rolverdeling 
OKRA helpt MVVA bij het schetsontwerp, rekening houdend met belangrijke uitgangspunten voor het ontwerp in Rotterdam, onder andere vanuit de Nederlandse wetgeving en lokaal beleid. Dit draagt eraan bij dat het schetsontwerp van MVVA én het gewenste internationale karakter heeft én past binnen de wensen van Rotterdam.

TAUW toetst gedurende het proces het schetsontwerp op technische haalbaarheid. Denk aan aspecten zoals draagkracht van de ondergrond, ontwerp van de constructies, getijderange, dempen van golven, sedimentatie en erosie van het strand en het invangen van drijfvuil. Dit gebeurt op basis van bestaande onderzoeken, expert judgement en gebiedskennis van de binnenhavens in Rotterdam.

Kwaliteitsimpuls Rotterdam
OKRA werkt al jaren aan de kwaliteitsimpuls voor Rotterdam. In 2009 maakte OKRA een centrumvisie voor de binnenstad van Rotterdam. Gerealiseerde projecten zijn de herinrichting van het Afrikaanderplein, de Binnenrotte en de Westerkade.