OKRA ontwikkelt stedenbouwkundige visie stationsgebied Hilversum

In opdracht van de gemeente Hilversum en in samenspraak met belangrijke stakeholders heeft OKRA een stedenbouwkundige visie voor het stationsgebied van Hilversum ontwikkeld. Een complexe opgave waarbij geambieerd wordt om de verbinding tussen het station en de binnenstad te verbeteren en het gebied te transformeren tot een aangename plek voor ontmoeting en verblijf.

De belangrijkste uitgangspunten van de visie zijn het aanhelen van het stationsgebied met het centrum, het vergroten van een goede ruimtelijke en functionele kwaliteit en het maken een onbelemmerde doorgang voor voetgangers, fietsers en auto’s