OKRA vergroent Museumkwartier van Venlo

De gemeente Venlo heeft OKRA landschapsarchitecten gevraagd een aantrekkelijke entree te maken van het NS-station naar het stadscentrum. Aanleiding is de verhuizing van Museum van Bommel van Dam naar het voormalige postkantoor aan de Keulsepoort. OKRA werkt aan een herinrichtingsplan voor het gebied waar ook de entree van het Limburgs Museum is.

Met het herinrichtingsplan voor het museumkwartier geeft OKRA uiting aan de ambities van het stadsbestuur om de Venlose binnenstad te vergroenen en klimaatbestendig te maken. Minder auto’s, meer groen en minder verharding zorgen voor verbetering van de verblijfskwaliteit in het Museumkwartier.

Bestaande bomen (meest platanen) worden vrijwel allemaal behouden en aangevuld voor meer biodiversiteit en schaduwrijke gebieden voor meer verkoeling tijdens warme zomerdagen. Er komen meerdere beplantingsvakken waarin regenwater wordt opgeslagen om de bomen van voldoende water te voorzien en als zitelementen dienen. De verrommelde openbare ruimte voor de Parade wordt geordend waardoor meer ruimte ontstaat voor evenementen zoals de finish van de jaarlijkse Venloop.

Het doel is om rond de opening van het Museum van Bommel van Dam in begin 2021 klaar te zijn.

OKRA werkt in verschillende steden in binnen- en buitenland aan de verbetering van de openbare ruimte, zoals in Assen, Hengelo, Nijverdal, Rouen en Utrecht.