Het is vandaag de dag moeilijk voor te stellen, maar nog niet zo lang geleden vormden de kades van Rotterdam een bijna vergeten kwaliteit. Waar activiteiten zich concentreerden in de binnenstedelijke omgeving, waren de kades vaak onbestemd, uitgestorven of in gebruik als parkeerplaats en restruimte. In lijn met onze visie op een verbonden stad kregen deze ruimtes een nieuwe relatie met de binnenstad, het ontwerp en het gebruik werden opgewaardeerd. Het resultaat hiervan is een flexibele groene kade met een hoogwaardige verblijfskwaliteit tijdens rustmomenten én activiteiten. Een kwaliteit die sindsdien een kernkenmerk is geworden voor de nieuwe openbare ruimte van Rotterdam.

 
Locatie
Rotterdam, Nederland
 
Status
Gerealiseerd
 
Jaartal
2008 - 2010
 
Oppervlakte
5,3 ha
 
Opdrachtgever
DS+V
 
Samenwerking
DS+V, Piet Oudolf
 
Credits
Antoine Thevenet, Ben ter Mull
 

Groene kades

De door dS+V en ons geformuleerde centrumvisie heeft het enorme potentieel geïdentificeerd voor het creëren van een toegankelijker en recreatief rivierfront. Het transformeren van de rivierkades is een cruciaal onderdeel van de noodzakelijke revitalisering van het geheel van openbare ruimte. Om dit doel te bereiken moet langdurig parkeren op de kades worden teruggedrongen en moeten de kades worden omgevormd tot uitnodigende gebieden waar mensen kunnen vertoeven en genieten.

Creator of meaningful places
 

Onze plannen voor de Westerkade en Parkkade omarmen het concept van een groene kade, waarbij ruimtes voor verkeer en ontspanning zorgvuldig worden afgebakend. Het idee draait om functionele flexibiliteit: het creëren van een uitnodigende plek die zowel beslotenheid biedt voor rustige momenten als veelzijdigheid tijdens kleine en grote evenementen.

De kleine Van Ommerenhaven, die de waterkant omarmt, is getransformeerd tot een aantrekkelijke plek aan de Maas, met een brede trap naar het water en een aanlegsteiger voor de nieuwe watertaxistop. Het groene karakter van de kade wordt niet alleen bepaald door de bomen, maar ook door een serie plantvakken met brede zitranden. Het beplantingsplan van Piet Oudolf zorgt voor een focuspunt en een boeiend samenspel van kleuren en texturen door de seizoenen heen.

 
Also remarkable is the natural stone strip, ‘the strip of Möbius’, which lies in the middle of the pavement along the full length of the square. OKRA designed it together with artist Jeroen Doorenweerd.
 
 
 
 

Een recreatief pad langs de Maas

De kades van Rotterdam zijn opnieuw uitgevonden als een recreatief pad, volgens een door ons bedachte strategie. De Westerkade is in opmerkelijk korte tijd getransformeerd tot een onmisbare stedelijke bestemming, representatief voor de herontwikkeling van de rivierfronten. Dankzij deze sterkere verbinding met de Maas, omarmt Rotterdam de rivier met hernieuwd enthousiasme. De populairder wordende kades zijn een bewijs van de groeiende liefde van de stad voor het water en bieden een toevluchtsoord waar zowel inwoners als bezoekers kunnen genieten van de allure van de Maas.

Hoewel de kade als groen en intiem wordt ervaren, is de plek bijzonder flexibel voor evenementen. Van die kwaliteit werd gebruik gemaakt toen het gebied kort na voltooiing werd uitgekozen als startplaats voor de Tour de France.

Creator of meaningful places
 
 
 

Ontdek meer projecten