All projects
 
Bestemming Mient Kooltuin · Katwijk, Nederland

Visie voor een nieuw recreatielandschap

 
 

Het gebied Mient Kooltuin was een van Katwijks laatste rafelranden, gelegen tussen Nationaal Park Hollandse Duinen en de nieuwe kern Valkenhorst.  Om het toekomstige karakter van het gebied te definiëren, hebben we een visie opgesteld die mogelijk landgebruik, landschappelijk karakter en circulatie definieert op basis van de rijke geschiedenis van het gebied.

 
Locatie
Katwijk, Nederland
 
Status
Voltooid
 
Jaartal
2019 - 2021
 
Oppervlakte
180 ha
 
Opdrachtgever
Gemeente Katwijk
 
 

De visie voor Mient Kooltuin richt zich op het versterken van de identiteit van de plek en de omgeving. Dit zal niet alleen de ecologische veerkracht van het aangrenzende duingebied versterken, maar ook de kwaliteit van leven voor de omwonenden verhogen. De Mient Kooltuin zal zo dienen als recreatieve bestemming voor zowel de bestaande kernen als de nieuwe kern Valkenhorst die op het naastgelegen voormalige vliegveld Valkenburg wordt ontwikkeld. Als één van de toegangspoorten tot het Nationaal Park Hollandse Duinen dient de Mient Kooltuin daarbij niet alleen als ontsluiting van het Nationaal Park, maar ook als buffer voor de recreatieve druk van de ecologisch kwetsbare kerngebieden.

 

Recreatief landschap

We zien de Mient Kooltuin als een recreatief landschap dat bestaat uit een verscheidenheid aan publieke en private recreatieve ontwikkelingen. Het gebied heeft een gradiënt van een openbaar bosrijk landschap grenzend aan een Natura 2000 natuurgebied, een overgangszone die ruimte biedt aan een verscheidenheid aan recreatieve programma’s en een open gebied met karakteristieke polderververkaveling dat de belangrijkste recreatieve functies scheidt van de nieuwe kern Valkenhorst.

Creator of meaningful places
Creator of meaningful places

Een beboste zone rondom de historische schuilbarakken vormt het belangrijkste openbare recreatiegebied en biedt recreatiemogelijkheden zoals avontuurlijke wandelroutes, gelegenheden voor paardrijden en honden uitlaten, om zo ruimte te bieden aan recreatief gebruik dat in de meer gevoelige Natura 2000-gebieden te verstorend zou zijn. Een overgangszone tussen de beboste delen zal verschillende recreatieve functies herbergen en zal zo dienstdoen als verbinding naar het waardevolle open weidelandschap, dat op zijn beurt ook verder verbeterd en toegankelijk gemaakt zal worden.

Impact in de toekomst

Door het gebied geleidelijk te transformeren tot een recreatielandschap wordt de ecologische waarde in de Mient Kooltuin versterkt, waardoor niet alleen het Natura 2000-duingebied beter wordt beschermd, maar ook de ecologische rol van de Mient Kooltuin zelf wordt verbeterd. Als recreatieve en hydrologische buffer tussen het duingebied en Valkenhorst zal de Mient Kooltuin recreatieve ontwikkeling combineren met het behoud en versterken van de natuurwaarden in het gebied.

Creator of meaningful places
 
 

Bouwen op een rijk erfgoed

In onze visie combineren we elementen van het rijke natuurlijke en culturele erfgoed van het gebied, zoals de duinen, de tuinbouwtraditie van de bollenteelt en de militaire geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog met nieuwe recreatieve gebruiksmogelijkheden.

De monumentale schuilbarakken uit de Tweede Wereldoorlog, vermomd als boerendorp, worden het recreatieve hart van het gebied en vormt een link naar het omringende militaire erfgoed van Atlantikwall. Daarnaast zal het gebied onder andere gebruikt worden voor educatie over de rijke biodiversiteit van de duinen en de zuiverende werking van de duincomplexen voor drinkwaterwinning.

 
 
 

Begeleiden van een natuurlijke transformatie

De visie voor de Mient Kooltuin is geen blauwdruk maar een startpunt voor een geleidelijke transformatie. Onze visie geeft richting aan een gebied met sterkere identiteit en zonering  waarbinnen recreatieve mogelijkheden en ecologische waarden versterkt kunnen worden. De visie geeft de verschillende grondeigenaren in het gebied ruimte en richting om gezamenlijk aan de invulling van het gebied te werken en helpt de Gemeente Katwijk dit proces te faciliteren en te begeleiden.

 
 

Ontdek meer projecten