All projects
 
Meridian water · London, Verenigd Koninkrijk

Strategie voor grootschalige klimaatbestendige stadsvernieuwing

 
 

Meridian Water is een voorbeeld van een landschapsgestuurd masterplan, waarbij het bestaande netwerk van beken en kanalen wordt gebruikt als ruggengraat voor een nieuwe stedelijke ontwikkeling met een hoge dichtheid. Dankzij de strategische integratie van lokale groene en blauwe elementen hebben we een robuust kader gecreëerd dat de overstromingsrisico’s die het gebied bedreigen effectief beperkt. Deze aanpak schept een toekomstgericht perspectief voor stedelijke ontwikkelingen in de 21e eeuw.

 
Locatie
London, Verenigd Koninkrijk
 
Status
Vooltooid
 
Jaartal
2015 - 2018
 
Oppervlakte
85 ha
 
Opdrachtgever
London Borough of Enfield
 
Samenwerking
Aecom, KCA, Arup
 
 

De grootste stedelijke ontwikkeling in Noord-Londen

Meridian Water is de grootste stedelijke ontwikkeling in Noord-Londen en vormt zo een centraal onderdeel van de strategische Upper Lee Valley ontwikkeling en een belangrijke schakel binnen de Stansted Cambridge groeicorridor.

langdurig herontwikkelingstraject
25 jaar
De eerste woningen worden nu ontwikkeld
Nieuwe woningen
10 000
een gemengd woongebied met buitengewoon transformatiepotentieel
Oppervlakte
85 ha
De grootste ontwikkeling in Noord Londen
Nieuwe baankansen
6 700
Een gezonde arbeidsmarkt als aanjager voor de aantrekkelijkheid van Noord Londen

De klimaatbestendige strategie (toolbox)

We hebben een klimaatbestendige strategie ontwikkeld voor Meridian Water om de overstromingsrisico’s aan te pakken door middel van een samenhangend groen en blauw kader. De rivier de Lee, het Lee Navigation Canal, de Salmons Brook en de Pymmes Brook spelen ieder voor zich een actieve rol in de klimaatbestendige strategie.

We hebben een matrix van klimaatadaptieve instrumenten met betrekking tot overstromingspreventie en stedelijke drainage opgesteld, die coherent wordt toegepast als antwoord op de unieke kenmerken van de ontwikkelingszones van Meridian Water.

Creator of meaningful places
 

Waterbewust ontwerp

Water is een fundamenteel onderdeel van de identiteit van Meridian Water. Hoewel het zichtbaar aanwezig is in het prachtige omringende landschap, wordt water in het licht van klimaatveranderingen ook een van de grootste bedreigingen. De kanalisatie van de lokale beken heeft geleidelijk geleid tot een kunstmatig watersysteem dat weinig ruimte laat voor veerkracht en flexibiliteit.

Het voorstel om de waterwegen te naturaliseren en waterbestendige zones te integreren in de openbare ruimte vergroot niet alleen de klimaatbestendigheid maar benadrukt en viert ook de identiteit van de ruimte. In dit perspectief wordt interactie met het water op verschillende manieren aangemoedigd met speelse en rustgevende ervaringen.

 
 
 
 
 

Acupunctuurinterventies in de aangrenzende context

Tijdens het opstellen van de toekomstgerichte strategie voor het Meridian Water project, waren we ook betrokken bij de revitalisering van aangrenzende wijken, met als doel de klimaatadaptatie uit te breiden naar de gevestigde stedelijke context.

Als overkoepelende aanpak ontwikkelden we een masterplan voor de Borough of Edmonton, bestaande uit strategische acupunctuurinterventies, waaronder de integratie van groene infiltratiezones en boomcorridors.

 
Comprehensive spatial framework Meridian Water and Edmonton
 
 
 
 

Ontdek meer projecten