All projects
 
Lukhanyo Hub · Kaapstad, Zuid-Afrika

Een innovatief model voor klimaatadaptieve gemeenschapscentra

Het schoolterrein ingezet als ecologische aanjager voor de buurt

 
 

In de afgelopen jaren zijn we actief betrokken geweest bij de implementatie van een schaalbaar en reproduceerbaar model voor een klimaatadaptieve gemeenschapshub, ontworpen om de kwetsbaarheden in Zuid-Afrikaanse townships aan te pakken. In samenwerking met het RCDC en lokale partners wortelt onze visie in de ongebruikte grondoppervlakte die gewoonlijk te vinden is op het terrein van lokale scholen. Deze grond kan gemakkelijk worden omgevormd tot veerkrachtige groene ruimte en faciliteiten die de hele gemeenschap ten goede komen. Het overkoepelende doel is om geleidelijk meerdere scholen in onze visie te integreren en zo een netwerk van veilige en levendige ruimten binnen de gemeenschap te creëren. De Hub Lukhanyo, gevestigd in de Intlaganiso basisschool in Khayelitsha, fungeert als het eerste proefproject voor deze visie.

 
Locatie
Kaapstad, Zuid-Afrika
 
Status
In progress
 
Jaartal
2018 - ongoing
 
Oppervlakte
1,2 ha
 
Opdrachtgever
Intlanganiso School, Western Cape Education Department, Western Cape Department of Culture, Arts & Sport
 
Samenwerking
RCDC, Isidima, Jack Carter Architects
 
 

Stapsgewijze aanpak en wederzijds vertrouwen

Onze implementatiestrategie is gebaseerd op een reeks kleine, stapsgewijze interventies, ondersteund door de dagelijkse inzet van betrokkenen. Vertrekpunt van onze aanpak was het onderwijs van schoolkinderen en later betrokken we ook oudere leden van de gemeenschap via het aanbieden van professionele trainingen en vacatures.

 

De nauwe samenwerking met de lokale autoriteiten en bovenal het ministerie van Onderwijs vormt een cruciaal onderdeel van het proces. Hierdoor kan schoolgrond worden herbestemmen voor verschillende sociale initiatieven en externe activiteiten, terwijl er tegelijkertijd een verband wordt gelegd met het standaard onderwijscurriculum.

De realisatie van een voetbalveld voor de kinderen uit de buurt en een moestuin ten behoeve van de gemeenschap vormde de aftrap voor de transformatie van het land.

 
 

Een klimaatadaptieve strategie afgestemd op de context van de Zuid-Afrikaanse townships

We hebben een klimaatadaptatiestrategie geformuleerd voor de gemeenschapshub met daarin een reeks kosteneffectieve, klimaatbestendige hulpmiddelen. Het primaire doel van deze strategie is om het lokale microklimaat te verbeteren door groene ruimten te introduceren en het concept van watercirculariteit te implementeren, waarbij regenwater wordt opgevangen en hergebruikt. Daarnaast probeert de strategie een duurzame watercyclus te herstellen door specifieke gebieden te bestemmen voor waterinfiltratie, waardoor de grondwaterspiegel wordt aangevuld.

 
 
 
Creator of meaningful places

De eerste reeks klimaatadaptieve instrumenten is met succes geïmplementeerd. Het bestaat uit een hydroponisch en aquaponisch systeem, geïntegreerd met regenwateropvang, ter versterking van de bestaande stadsboerderij.  Dit systeem verrijkt de boerderij met extra voedingsstoffen en faciliteert zo de uitbreiding van de verscheidenheid van gewassen die geteeld kunnen worden. Bovendien vervult het een tweeledig doel door het bevorderen van het milieubewustzijn onder de studenten, die actief deelnemen aan het dagelijks beheer en zo een tastbare vermindering van de waterkosten ervaren.

 
 
 
 

Groene ruimtes

Een fundamenteel onderdeel van de visie is de implementatie van groene ruimten die de kinderen een comfortabelere omgeving kunnen bieden en tegelijkertijd de inspanningen voor klimaatadaptatie ondersteunen.

 
Creator of meaningful places

In de herfst van 2019 hebben schoolkinderen samen met Sebastiaan Messerschmidt, de Nederlandse consul, hiervoor de eerste stappen gezet door een cluster jonge bomen te planten. Sindsdien hebben we, dankzij de vrijgevigheid van de supporters van onze missie, dit proces kunnen voortzetten door 24 extra bomen en 90 lavendelplanten toe te voegen.

Onze ambitie is dat dit proces uiteindelijk een Ubuntu-boom oplevert als ontmoetingsplaats voor kinderen en de bredere gemeenschap. Ubuntu betekent vrijgevigheid, gastvrijheid, vriendelijkheid, zorg en mededogen – een ethos dat gericht is op het delen van wat men heeft. Dit belichaamt de onderliggende visie: Het creëren van een groene hub als een methode om hoop, kennis en veerkracht te planten. Het vertegenwoordigt een blijvende toewijding aan het verbeteren van een gemeenschap, het versterken van de jeugd en het co-creëren van een groenere, meer inclusieve toekomst.

Ontdek meer projecten