Met maar liefst vijf nationale landschappen binnen de provinciegrenzen is de provincie Utrecht rijk aan landschappelijke kwaliteiten. Tegelijkertijd is het een dichtbevolkte groeiregio die voortdurend in ontwikkeling is. Om deze twee kenmerken in balans te brengen, hebben we de Kwaliteitsgids Utrechtse Landschappen ontwikkeld. In deze gids nemen we de lezer mee door een feitelijke analyse en verschillende verhalen die licht werpen op de belangrijkste aspecten van het landschap, waarbij we ingaan op de geschiedenis van het huidige landschap.

 
Locatie
Provincie Utrecht, Nederland
 
Status
Voltooid
 
Oppervlakte
138,500 ha
 
Opdrachtgever
Province of Utrecht
 
 

Kwaliteiten definiƫren

De Kwaliteitsgids bouwt voort op de Nota Ruimte uit 2004. De nota zelf wijst twintig Nationale Landschappen aan en geeft een beknopte en krachtige beschrijving van wat elk landschap uniek maakt, door hun kernkwaliteiten te benoemen. Kwaliteiten als “openheid”, “veenweidekarakter” en “samenhangend systeem” zijn echter niet direct praktisch.

 

 

Een toewijding voor lange termijn

We hebben de eerste editie van de gids opgesteld in 2010. Sindsdien is de druk op het landschap gestaag toegenomen. Stedelijke en suburbane uitbreiding, klimaatadaptatie en energietransitie vragen om meer ruimte. Daarom hebben we het afgelopen jaar een herijking uitgevoerd. De centrale vraag was of deze ontwikkelingen nog ingepast kunnen worden op een manier die de kernkwaliteiten respecteert en versterkt of dat de druk op het landschap inmiddels zo groot is geworden dat deze ambities onverenigbaar zijn geworden.

De Kwaliteitsgids Utrechtse Landschappen definieert de kwaliteiten van de verschillende landschappen in de provincie Utrecht en geeft informatie en inspiratie over hoe ruimtelijke ontwikkelingen kunnen worden ingepast op een manier die deze kwaliteiten versterkt.

Creator of meaningful places

Het overgangslandschap

Ons onderzoek wees uit dat er sinds het verschijnen van de eerste versie van de kwaliteitsgids een doorslaggevende verschuiving heeft plaatsgevonden. De druk op het landschap is inmiddels zo groot geworden, en de noodzaak tot transitie van energie-, klimaat- en landbouwsystemen daarbij zo urgent, dat het onvermijdelijk is geworden om kernkwaliteiten te laten wijken onder de programmatische druk van die transities. Deze conclusie vraagt om aanvullende regie. In de herijking richten we ons niet om die reden op versnippering maar op het samenbrengen van deze verschillende programmatische elementen in een nieuw “transitielandschap” dat deze eisen heeft gecombineerd in een nieuw type landschap met eigen nieuwe kwaliteiten.

 
 

De geactualiseerde kwaliteitsgids biedt oplossingen voor een integrale gebiedsaanpak. Het biedt houvast door middel van voorbeelduitwerkingen, waarbij clustering zoveel mogelijk langs landschappelijke assen en rooilijnen plaatsvindt. Door de bestaande opgaven van inpassing van agroforestry (boslandbouw), zonnepanelen, bosschages, ruimte voor agrarische transitie en extra woningbouw in kleine kernen te combineren kan op deze manier een gevarieerd landschap ontstaan.

 

Ontdek meer projecten