All projects
 
Gebiedsvisie · Bunnik, Nederland

Van leegstand tot levendigheid

Richting een bruisende, verbonden gemeenschap

 
 

Kantoorgebied De Twaalf Apostelen ligt pal naast het station van Bunnik. Dit verouderde, stenige gebied kampt met leegstand, terwijl er tegelijkertijd een enorme behoefte is aan woningen in de regio Utrecht. Door dit contrast is het ontwikkelingspotentieel groot.  De nabijheid van het station en het Utrecht Science Park geeft de plek extra strategische kracht voor een woonlocatie. De aantrekkelijkheid die dit oplevert wordt nog verder vergroot door prachtige omliggende landschappen van de Kromme Rijn, de landgoederen en de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

 
Locatie
Bunnik, Nederland
 
Status
Lopend
 
Jaartal
2021 - heden
 
Oppervlakte
17 ha (stationsgebied), 2500 ha (regio)
 
Opdrachtgever
Municipality of Bunnik
 
Samenwerking
SVP Architectuur en Stedenbouw, CROSS Architecture
 

In 2021 wonnen we, als onderdeel van een team met SVP Architectuur en Stedenbouw en CROSS Architecture, de selectieprocedure om een visie op te stellen voor het stationsgebied in 2021.  Hiervoor is zorgvuldig gekeken naar de kansen voor de locatie en de ontwikkeling van het station. Ook is er aandacht besteed aan de relatie van de locatie met de grotere regio. Samen met de bewoners, de gemeente Bunnik en onze samenwerkingspartners zijn we op zoek gegaan naar het DNA van Bunnik.

De gemeente stelde vooraf duidelijke eisen, waaronder het creëren van woonmogelijkheden voor starters en senioren, het toevoegen van hoogwaardig groen en het verbeteren van de bestaande verbinding tussen het station en de omgeving. Op basis hiervan hebben we een visie met richtlijnen ontwikkeld waarin de ambitie voor de locatie is vastgelegd.

Creator of meaningful places
Creator of meaningful places

Het ultieme fietsersstation

In lijn met Utrechts ambitie om de gezondste regio van Nederland te zijn, speelt trage mobiliteit een centrale rol in de transformatie. De voorgestelde fietsbrugverbinding, die over de A12 reikt en zo de dorpen ten zuiden van Bunnik en de nieuwe wijk Kersenweide met elkaar verbindt, zorgt ervoor dat het station perfect bereikbaar wordt. Fietsen in combinatie met treinreizen wordt een opmerkelijk soepele ervaring met directe toegang tot de nieuwe fietsenstalling bij het station.

Continue landschapsbeleving

De Twaalf Apostelen wordt getransformeerd tot een aantrekkelijke woonwijk met een centraal park en biedt tegelijkertijd een bestemming voor de huidige dorpsbewoners. In lijn met de input van omwonenden wordt de hoeveelheid groen op deze locatie radicaal vergroot. Het groenere karakter maakt het een natuurlijk verlengstuk van Bunnik zelf, met het landschap altijd dichtbij. Verdichting en vergroening gaan hand in hand met ruimte voor klimaatadaptatie en biodiversiteit.

Creator of meaningful places
 
 
 

Ontdek meer projecten