All projects
 
Dinxperlo centre · Dinxperlo, Nederland

Nauwe samenwerking geeft grensdorp een nieuw hart

Close cooperation to give border village a new connected centre

 
 

Dinxperlo is een grensdorp waar culturen samenkomen, een kenmerk dat echter nu nog vrijwel onzichtbaar is. In nauwe samenwerking met omwonenden en het bouwteam hebben we voor het stadscentrum een herontwerp gemaakt dat het karakter versterkt, de verblijfskwaliteit verhoogt en het dorp toekomstbestendig maakt.

 
Locatie
Dinxperlo, Nederland
 
Status
Lopend
 
Jaartal
2022 - heden
 
Oppervlakte
6,2 ha
 
Opdrachtgever
Aalten municipality, Dusseldorp
 
Creator of meaningful places

Dinxperlo is naadloos verbonden met het Duitse Suderwick, door een straat die Heelweg/Hellweg heet. De ene kant van de weg is Nederlands, de andere kant is Duits. Even verderop ligt de dorpskerk van Dinxperlo op een plein dat momenteel vooral fungeert als parkeerplaats voor auto’s. In samenwerking met bewoners en het bouwteam, waaronder Dusseldorp en de gemeente Aalten, geven we het centrum vorm als een groene huiskamer voor het dorp, voor bewoners maar ook toeristen die geïnteresseerd zijn in deze bijzondere grenslocatie.

Nadat de centrumvisie was vastgesteld, was het cruciaal om snel voortgang te boeken. De nauwe samenwerking binnen het bouwteam en met de buurtbewoners resulteerde in een transparant project met een grote impact en toegevoegde waarde voor zowel bewoners als bezoekers.

De ambitie was allereerst om het centrum aantrekkelijker te maken voor voetgangers en fietsers en om een groene huiskamer rond de kerk te creëren. Het project richt zich daarnaast ook op het zichtbaarder maken van de grens en de bijbehorende geschiedenis. Daarnaast beoogt het de bezoekers van het grensgebied uit te nodigen om vervolgens ook het dorpscentrum met de historische kerk en het Grenslandmuseum te bezoeken.

Groene ambities

De gemeente Aalten heeft in navolging van de Global Goals van de Verenigde Naties hoge ambities gesteld voor dit project. Hiermee zijn meer groen, hergebruik van bestratingsmaterialen, meer ruimte voor voetgangers, waterretentie en hergebruik van regenwater centrale elementen in het ontwerp. Net zo belangrijk is de sociale betekenis van het project met de nadruk op participatie en inclusiviteit. Het uiteindelijke ontwerp richt zich op de versterking van een levendig dorpscentrum met ruimte voor de vele lokale evenementen en aantrekkelijke en groene verblijfsplekken op een autovrij dorpsplein.

 
 

Zichtbare verbindingen

De ligging aan de grens met Duitsland en de verhalen uit het verleden die daarbij horen zijn zeer bepalend voor het dorp Dinxperlo en krijgt daarom extra aandacht. De herinrichting van de grens langs de Heelweg, een weg die wordt gedeeld met het Duitse dorp Suderwick, benadrukt dit unieke precedent voor Nederland en de nauwe burenrelatie tussen de landen. Een herkenbare grenslijn, zichtbaar over de gehele lengte, leidt toeristen van de grens naar het dorpscentrum, met zijn museum en de terrassen, wat bijdraagt aan een levendig dorpsplein.

Er is veel zorg besteed aan de toegankelijkheid van de locatie, bijvoorbeeld door de route naar het centrum dementievriendelijk te maken. De route die vanaf het bejaardentehuis op de grens met Duitsland loopt tot aan het centrale kerkplein heeft daar om die reden ook extra zitbankjes om even uit te rusten.

 
 
 

Uitgebreid werkgebied

Na de succesvolle samenwerking heeft de combinatie Dusseldorp-OKRA een aanvullende opdracht binnengehaald voor nog twee straten in Dinxperlo. Ook de Aaltenseweg en de Europastraat worden nu aangepakt vanuit onze visie. We zijn blij dat we het project in Dinxperlo verder kunnen uitbreiden met deze straten, waardoor er meer ruimte komt voor groen en fietsverkeer en de verkeersveiligheid verder verbetert.

 

Ontdek meer projecten