Privacyverklaring

 
 

Wij hechten veel waarde aan een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens. Het verwerken van persoonsgegevens gebeurt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als u vragen heeft over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken kunt een e-mail sturen naar mail@okra.nl.

Onze privacyverklaring kunt u hier downloaden.

Cookies kunt u weer verwijderen via deze link:  Revoke consent.