Alle updates
 
Kennis · Nieuws · Publicaties

Publicatie “Mission Kennisregio aan Zee 2070″ in samenwerking met TU Delft

 

Een landschappelijke aanpak kan helpen om de belangrijkste ruimtelijke en landschappelijke uitdagingen in een dichtbevolkte regio in Zuid-Holland aan te pakken.
Met trots delen we  de publicatie “Missie Kennisregio aan Zee 2070” , tot stand gekomen in samenwerking met de Technische Universiteit Delft, Atlas Research en The Global Institute on Innovation Districts.

Door gebruik te maken van een landschappelijke benadering zijn we in staat om kansen te identificeren om de bestaande situatie te verbeteren en tegelijkertijd wonen, mobiliteit, economie, water, natuur en landschap op een integrale manier mee te nemen. Het bestaande landschap en de stedelijke structuren helpen ons bij het definiëren van de mogelijkheden voor ruimtelijk-economische ontwikkeling en benadrukken ruimtelijke voorwaarden die zorgen voor een productieve, sociaal en ecologisch inclusieve en toekomstbestendige richting voor slimme groei.

De samenwerking is gericht op het ontwikkelen van bouwstenen die dienen als toekomstperspectief; een verbindend verhaal dat samenwerking op lange termijn stimuleert als basis voor duurzame kennisdeling en veerkrachtige verandering.

Bekijk het volledige rapport