Designing sustainable systems

67 projects · 11 countries
 

At OKRA we are aware that in order to bring about a sustainable way of life on a healthy planet we need to change the way we look at, interact with and shape our environment.

Of course, small interventions can be catalysts for large changes and require our best efforts. At the same time we see the urgency to also bring about change in the big picture: (re)discovery, development and implementation of sustainable, circular ways of working with nature and geology.

 
 

De Utrechtse Heuvelrug als stevige, robuuste groene ruggengraat is cruciaal voor de toekomst van de provincie Utrecht en de Gooi en Vechtstreek in de provincie Noord-Holland. Het biedt de basis voor natuurbehoud, economie, leefbaarheid, woonkwaliteit en recreatie. Eén aaneengesloten groot Nationaal Park is de manier om dit zo duurzaam mogelijk veilig te stellen. OKRA heeft voor het cluster in beeld gebracht welke ruimtelijke ambities de komende 10 jaar prioriteit moeten hebben om de bijzondere natuur, het landschap, de cultuurhistorie en recreatie op de Heuvelrug te behouden en ontwikkelen.

 

Deregulering en decentralisatie leiden tot de verschuiving van de zorg voor het landschap naar lagere overheden. Het vormt de aanleiding voor de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI) voor het schrijven van een advies over de rol van de overheid in een veranderend landschap. Als onderdeel van dit advies schreef OKRA een visie voor het havenlandschap in Rotterdam. Een plek waar de ontwerpvraagstukken van energie, klimaat en water samenkomen in het landschap van zee, kust en haven. Cruciaal is de transitie van een veranderende relatie tussen stad, land en haven, waar de kringlopen van water, voedsel, grondstoffen en kennis in een nieuw daglicht komen te staan.