Op 22 mei vieren we de Internationale Dag van de Biodiversiteit, uitgeroepen door de Verenigde Naties om begrip over en bewustwording van biodiversiteitskwesties te vergroten. Bij OKRA geloven we dat een gezonde stad niet kan worden bereikt zonder de inclusie van natuur. Daarom streven we er voortdurend naar om functionele stedelijke biotopen in onze projecten te onderzoeken en te integreren.

 
 

Een landschappelijke aanpak kan helpen om de belangrijkste ruimtelijke en landschappelijke uitdagingen in een dichtbevolkte regio in Zuid-Holland aan te pakken.
Met trots delen we  de publicatie “Missie Kennisregio aan Zee 2070” , tot stand gekomen in samenwerking met de Technische Universiteit Delft, Atlas Research en The Global Institute on Innovation Districts.

Door gebruik te maken van een landschappelijke benadering zijn we in staat om kansen te identificeren om de bestaande situatie te verbeteren en tegelijkertijd wonen, mobiliteit, economie, water, natuur en landschap op een integrale manier mee te nemen. Het bestaande landschap en de stedelijke structuren helpen ons bij het definiëren van de mogelijkheden voor ruimtelijk-economische ontwikkeling en benadrukken ruimtelijke voorwaarden die zorgen voor een productieve, sociaal en ecologisch inclusieve en toekomstbestendige richting voor slimme groei.

De samenwerking is gericht op het ontwikkelen van bouwstenen die dienen als toekomstperspectief; een verbindend verhaal dat samenwerking op lange termijn stimuleert als basis voor duurzame kennisdeling en veerkrachtige verandering.

Bekijk het volledige rapport