Geweldig nieuws! We hebben de Best Landscape Design Firm Popular Choice Award gewonnen in de A+Awards.

Deze prestatie viert onze toewijding aan het verleggen van de grenzen van landschapsontwerp en het creëren van betekenisvolle plaatsen die inspireren, betrekken en het milieu verbeteren. Een grote dank aan iedereen die op ons heeft gestemd en onze visie steunt!

 
 

De Normaalschool in Lier heeft gewonnen als “meest inspirerende stadscentrumproject van 2024” in de categorie “Gebouw en Activiteit”! De prijs, georganiseerd door het Platform Binnenstadsmanagement, bekroond projecten die de lat hoger leggen voor de ontwikkeling van stadscentra.

De Normaalschool in Lier is een stedelijk schoolcomplex dat in 2012 werd gesloten, maar nu wordt herontwikkeld en omgevormd tot een levendig openbaar binnenstedelijk gebied met nieuwe woon- en werkvormen om zo een leernetwerk tot stand te brengen.

 
 

Wil je ons team versterken en ons helpen plekken van betekenis te ontwerpen? We hebben regelmatig nieuwe vacatures en zijn momenteel op zoek naar een Nederlandstalige projectleider en ervaren ontwerper.

Als projectleider ben je verantwoordelijk voor zowel de inhoudelijke als procesmatige kant van een aantal projecten. Samen met een partner of associate bepaal je de doelen van het project en zorg je dat deze behaald worden. In samenwerking met de ontwerpers zorg je voor de inhoudelijke ontwikkeling van het project en de uitwerking van de verschillende producten. Je bewaakt de voortgang van het project en stuurt bij waar nodig. Inhoudelijk zorg je niet alleen voor een hoge (ontwerp)kwaliteit en aansluiting op onze visie, maar zorg je middels (ontwerpend) onderzoek ook voor inhoudelijke kennisontwikkeling in de projecten.

Past deze beschrijving bij jouw ambitie en vaardigheden?

Kijk dan eens op onze vacaturepagina

 
 

We zijn opgetogen over de volgende stap in de realisatie van het Marina Park masterplan met de bouw van de Marina Promenade in Cork, Ierland!

Om de ambities van Cork voor actieve beweging te bevorderen, introduceren we een nieuwe route voor langzaam verkeer langs de rivier de Lee. Het nieuwe autovrije gedeelde pad voor voetgangers en fietsen loopt door de prachtige dubbele bomenrij van de bestaande volgroeide bomen.

De Marina promenade vormt een unieke attractie voor de stad Cork en dient als integratie van het Marina Park, de Passage Railway Greenway en de nieuwe ontwikkelingen van Blackrock Village en Docklands.
Langs de promenade is tussen de grotere pleinen een reeks balkons geplaatst, ontworpen als een verlenging van de promenade, die ruimte bieden voor rust en een open uitzicht op de rivier de Lee.

Deze promenade dateert oorspronkelijk uit het midden van de 18e eeuw en werd gebruikt als volgmuur om schepen de rivier de Lee op te leiden naar de haven van Cork, maar werd later overgenomen door het autoverkeer. Het nieuwe ontwerp biedt een veilige, aantrekkelijke en plezierige ervaring en stimuleert een stroom mensen om de rivieroever en het park ernaast te verkennen.

Eerder voltooiden we al het nabijgelegen deel van Marina Park en we kijken ernaar uit om verder te werken aan de rest van het gebied, zodat er een nieuw, inclusief park van hoge kwaliteit ontstaat voor mens en natuur.

 
 

We zijn blij te kunnen melden dat onze inzending voor de stad Utrecht winnaar is van de Nederlandse editie van de European Green Cities Award!
Een overwinning die nog mooier is door de tweede plaats voor Hengelo, gebaseerd op ons ontwerp voor de herontwikkeling van het stadscentrum.

In beide gemeenten hebben we langdurig bij kunnen dragen aan de terugkeer en introductie van groen en water in de stadscentra.

Utrecht heeft de afgelopen decennia een structurele keuze gemaakt om het gemotoriseerd verkeer terug te dringen en de vrijgekomen ruimte te transformeren in parken en plekken voor recreatie, waardoor de leefbaarheid verder verbetert. Onze geselecteerde projecten Catharijnesingel, Oosterspoorbaanpark en Croeselaan belichamen die ontwikkeling. De Catharijnesingel stond in dit opzicht in de schijnwerpers: hier brachten we de natuur naar het hart van de stad en vormden we een groene verbinding tussen de oude en de nieuwe stad.

Hengelo heeft de oplevering van het vernieuwde Marktplein gevierd na transformatie van verschillende andere centrumstraten. De introductie van diverse beplantings- en watermanagementoplossingen geeft vorm aan de openbare ruimte waar mensen nu graag vertoeven. Hierdoor is Hengelo duurzaam veranderd in een enthousiasmerende stad.

 

 
 

Het Voormalige Deportatiestation Bobigny is genomineerd voor de 2023 editie van de prestigieuze  Franse ‘Équerre d’argent’ architectuurprijs. Het project is een van de vijf geselecteerde kandidaten in de categorie // openbare ruimten en landschap //.
Het gedenkpark is afgelopen zomer ingehuldigd, exact 80 jaar nadat het eerste deportatiekonvooi het station van Bobigny verliet voor de vernietigingskampen.

De prijswinnaars worden op 20 november in Parijs bekendgemaakt.

 
 

Op 18 juni, precies 80 jaar nadat het eerste konvooi naar Auschwitz-Birkenau vertrok, werd het voormalige station van Bobigny officieel geopend. Als enig overgebleven Frans deportatiestation uit de Tweede Wereldoorlog is het de afgelopen jaren omgetoverd tot een herdenkingspark, na het winnende ontwerp van het team onder leiding van OKRA landschapsarchitecten in 2016.

 
 

Een landschappelijke aanpak kan helpen om de belangrijkste ruimtelijke en landschappelijke uitdagingen in een dichtbevolkte regio in Zuid-Holland aan te pakken.
Met trots delen we  de publicatie “Missie Kennisregio aan Zee 2070” , tot stand gekomen in samenwerking met de Technische Universiteit Delft, Atlas Research en The Global Institute on Innovation Districts.

Door gebruik te maken van een landschappelijke benadering zijn we in staat om kansen te identificeren om de bestaande situatie te verbeteren en tegelijkertijd wonen, mobiliteit, economie, water, natuur en landschap op een integrale manier mee te nemen. Het bestaande landschap en de stedelijke structuren helpen ons bij het definiëren van de mogelijkheden voor ruimtelijk-economische ontwikkeling en benadrukken ruimtelijke voorwaarden die zorgen voor een productieve, sociaal en ecologisch inclusieve en toekomstbestendige richting voor slimme groei.

De samenwerking is gericht op het ontwikkelen van bouwstenen die dienen als toekomstperspectief; een verbindend verhaal dat samenwerking op lange termijn stimuleert als basis voor duurzame kennisdeling en veerkrachtige verandering.

Bekijk het volledige rapport

 

 
 

De herinrichting van de binnenstad van Hengelo is nog in volle gang, maar heeft al verschillende prijzen gewonnen, waaronder de prijs ‘Meest Inspirerende Binnenstad Project van Nederland’.

Aan de verkiezing die Platform Binnenstadsmanagement de afgelopen maanden organiseerde deden maar liefst 18 verschillende gemeenten mee. Hengelo werd samen met Veenendaal als winnaar gekozen. Tijdens de Dag voor de Binnenstad 2023 ontving Hengelo de prijs voor het thema ‘samenwerking’ in de eigen stad.

De jury waardeert het lef van de gemeente Hengelo om eerdere fouten in de ontwikkeling van de inrichting van de stad toe te geven en het hele proces open te stellen. Iedereen, waaronder bewoners, jongeren, ondernemers en scholen, mocht meebouwen aan een nieuw ontwerp voor de Markt. Het ontwerp is helemaal aangepast tot een plein vol groen, bomen en ontmoetingsplekken. De binnenstad van Hengelo is erin geslaagd om eerdere negatieve geluiden om te zetten in een actief participatieproces waarbij iedereen zijn inbreng kon leveren.

De jury is ook zeer te spreken over de daadkrachtige aanpak van de gemeente in dit project. Het proces van herinrichting van het Marktplein is een inspiratiebron voor elke binnenstad in Nederland.

 
 

Kantoorgebied De Twaalf Apostelen ligt pal naast station Bunnik. Het is een verouderd, stenig gebied dat kampt met leegstand, terwijl er tegelijkertijd een enorme behoefte is aan woningen in de grotere regio Utrecht. Door dit contrast is de ontwikkelingspotentie groot: De locatie heeft strategische kracht als woonlocatie door de nabijheid van het station en het Utrecht Science Park. Daarnaast ligt het midden tussen de aantrekkelijke landschappen van de Kromme Rijn, de landgoederen en de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

In 2021 wonnen @OKRA, @SVP en @Cross een selectie om een visie voor het stationsgebied op te stellen. Hiervoor is goed gekeken naar de kansen voor de locatie en de ontwikkeling van het station. Ook is er aandacht besteed aan de relatie van de locatie met de grotere regio. Samen met bewoners en @gemeente Bunnik, maar ook met de samenwerkingspartners @BAM, @Certitudo, @Portaal en @Lekstede als belangrijkste stakeholders, zijn we op zoek gegaan naar het DNA van Bunnik.

De gemeente had duidelijke wensen, waaronder mogelijkheden voor huisvesting van starters en senioren, het toevoegen van hoogwaardig groen en het verbeteren van de bestaande verbinding van het station met de omgeving. Op basis hiervan hebben we een visie ontwikkeld met ’tien regels voor Bunnik’ waarin de ambitie voor de locatie is vastgelegd, waaronder:

  • Station Bunnik moet ook het ultieme fietsstation worden: een nieuwe fietsbrug zorgt voor verbinding met het landschap en Odijk, maar vormt ook een aantrekkelijke route naar Utrecht Science Park.
  • De Twaalf Apostelen worden getransformeerd tot een aantrekkelijke woonwijk met een centraal park. Het groene karakter maakt het een natuurlijk verlengstuk van Bunnik, met het landschap altijd dichtbij. Verdichting en vergroening gaan dus hand in hand met ruimte voor klimaatadaptatie en biodiversiteit.
  • Deze groene transformatie wordt mogelijk gemaakt doordat de auto’s centraal zullen parkeren in een parkeervoorziening langs het spoor.
  • Tussen het spoor en de A12 is ruimte voor bedrijven en kantoren.

Het komende jaar wordt deze visie verder uitgewerkt in een stedenbouwkundig plan.