Nieuwe voetgangers- en fietsersbrug in Wetteren

Er komt een nieuwe brug voor voetgangers en fietsers over de Schelde in Wetteren. “Met de bouw van de brug brengen we beide kernen van de gemeente dichter bij elkaar en herwaarderen we de historische ligging van Wetteren aan de Schelde waaraan we ons ontstaan te danken hebben”, weet Herman De Wulf.

Het team van ZJA, OKRA en SBE heeft de voorbije periode het prijsvraagwinnende ontwerp verder uitgewerkt in opdracht van Waterwegen en Zeekanaal, de gemeente Wetteren en het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Schelde-Landschapspark.

De nieuwe brug wordt een tuikabel brug van 75 meter lengte. Het gaat om een stalen brug die met kabels wordt opgehangen aan een pyloon van 35 meter hoogte, op de linkeroever in Overschelde. Daarnaast worden ook de omgeving van Kapellendries en de Tragelwegel volledig aangepakt.

Verwacht wordt dat de werken voor de bouw van de nieuwe brug zullen worden aanbesteed in de loop van 2015 en dat de uitvoering van start zal gaan in 2016.