Nieuwe Hollandse Waterlinie op Werelderfgoedlijst van UNESCO

De Nieuwe Hollandse Waterlinie is van grote cultuurhistorische waarde en het is fantastisch dat het op de Werelderfgoedlijst van UNESCO is geplaatst. Maar wat doe je met een nationaal monument van 80 kilometer lang dat verscholen ligt in het landschap en al een halve eeuw in onbruik is?

OKRA landschapsarchitecten werkt al 10 jaar aan de Nieuwe Hollandse Waterlinie, van de basis voor Panorama Krayenhoff tot aan de concrete uitvoering van projecten in het veld. Wij zoeken naar ruimtelijke en verhalende elementen die bouwstenen kunnen vormen voor een sterke identiteit.

Elk van onze ontwerpen is erop gericht de gelaagdheid van de linie voelbaar en toegankelijk te maken. We gebruiken hiervoor eenvoudige middelen die een inspirerend beeld opleveren. Een coupure in de dijk, zoals bij de Gedekte Gemeenschapsweg, of groepen toeristen die met liniekijkers door het (virtuele) landschap trekken (recronomisch scenario).

Voor de Provincie Utrecht heeft OKRA de kernkwaliteiten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie uitgewerkt en praktisch gemaakt. En in opdracht van Gemeente Utrecht maakte OKRA een gebiedsvisie om de vier Lunetten op de Houtense Vlakte meer betekenis te geven, de samenhang te verbeteren en de beleefbaarheid te vergroten. Het motto ‘Behoud door ontwikkeling’ staat daarbij centraal.