OKRA is een toonaangevend ontwerpbureau voor landschapsarchitectuur en stedenbouw. Onze focus ligt op transformatie van steden en landschappen. We definiëren kaders voor stedelijke ontwikkeling en ontwerpen openbare ruimte. Ons bevlogen team van meer dan 35 internationale professionals werkt geïnspireerd samen met partners en opdrachtgevers aan integrale oplossingen voor de gezonde steden van de toekomst.

Wij zien de gezonde stad als een stad met een gezond (leef)milieu dat duurzaam en veerkrachtig is. Een stad met een gezonde samenleving die sociaal, verbonden en betrokken is en bovendien een stad waarin de publieke omgeving bijdraagt aan de mentale en fysieke gezondheid van haar inwoners. Binnen deze thema’s spelen onderwerpen als ontmoeten, klimaatadaptatie en stedelijke ecologie een grote rol.

De combinatie van visionair holistisch denken, concrete uitvoeringsstrategieën, een sterk ontwerpgevoel en technische kennis maken OKRA een sterke partner in het waarmaken van deze ambities.

We imagine

Wij geloven dat we met de kennis van morgen de juiste antwoorden hebben op de vraagstukken van vandaag. Nauwkeurige observaties van onze steden en landschappen noteren we in ons gezamenlijke geheugen. Zo groeit onze kennis en ontwikkelen we onze visie op de leefomgeving die we gebruiken in onze ontwerpen. We verbeelden, creëren en innoveren. Dit maakt OKRA tot een visionaire gesprekspartner in het debat over ruimtelijke planning, duurzame steden en publiek domein

We discover

Met onze open blik en een onderzoekende houding raken wij de kern van elke opgave. We herkennen waar kansen liggen en grijpen die om onze steden te transformeren tot een duurzame en betekenisvolle leefomgeving. Daag ons uit met een complexe opgave en wij vinden de juiste balans tussen toekomstige stedelijke druk, landschappelijke identiteit en leefbaarheid. In dat spanningsveld creëren wij heldere concepten die een project tot een succes maken.

We build

Wij gebruiken onze kennis en kracht om visie om te zetten in werkelijkheid. We weten wat er speelt in het openbaar domein en begrijpen hoe een project gerealiseerd moet worden. Dit uit zich in maakbare ontwerpen en haalbare visies. Een ontwerp is pas een succes als het langdurig een toegevoegde waarde heeft voor het publiek. Daarom ontwerpen wij openbare ruimte die kan mee veranderen met de tijd. Passend bij de wens van vandaag en klaar voor de ontwikkeling van morgen.