Stadsblok met collectieve daktuinen voor Max Euwe Kwartier, Brainpark Rotterdam

Een mooie stap voor het Masterplan Brainpark I: het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam heeft het plan vastgesteld. Het kantorenpark wordt verbouwd tot een aantrekkelijke woon- en werkplek. We kijken ernaar uit om samen met het ontwerpteam van de herontwikkeling van Brainpark I een gezonde, groene en levendige buurt te maken.

Groene ontmoetingsplekken
De woongebouwen met circa 750 huurappartementen trappen af richting de wandelpromenade, waardoor een reeks daktuinen ontstaat. In het ontwerp van OKRA landschapsarchitecten dringt het omringende landschap het Max Euwe Kwartier binnen met een speelse integratie van paden en verblijfsplekken. Tussen de gebouwen ontstaan doorsteekroutes omgeven door een weelderig palet van planten en bomen. Dit zorgt voor een levendig doorwaadbaar gebied waar bewoners elkaar ontmoeten. De twee binnenpleinen vormen sociale knooppunten met toegang tot de onderliggende parkeergarage. Ook het netwerk van collectieve daktuinen biedt ruimte voor ontmoeting tussen bewoners.

Het team
De bestaande kantoorgebouwen langs de Max Euwelaan, eigendom van BAKKERS | HOMMEN, maken plaats voor drie stadsblokken ontworpen door GROUP A, ZZDP Architecten en STIJNVANDENBOOGAARD ARCHITECTURE. Het gebied tussen de gebouwen in, wordt ingericht als groene openbare buitenruimte met binnenpleinen. De publieke plint met horeca in combinatie met collectieve mobiliteitsvoorzieningen, zoals deelauto’s en deelfietsen, dragen bij aan een comfortabel leefklimaat.