Aanleg van het Marina Park in Cork gaat van start

De aanleg van de eerste fase van het ontwerpplan van OKRA landschapsarchitecten voor het Marina Park in Cork gaat van start. Het nieuwe park is een centraal onderdeel van de Docklands en bevindt zich op een 22 hectare groot terrein op het voormalige Cork Showgrounds-terrein.

De stad Cork aan de zuidkust van Ierland is een oude industriestad. Grenzend aan het centrum van de stad en de nabijgelegen rivier de Lee ligt een in onbruik geraakt industrieterrein, een sportstadion en een natuurgebied. Een uitdagende context voor het ontwerpen van het nieuwe Marina Park.

Flexibel park
In OKRA’s ontwerpplan speelt het bergen van regenwater een essentiële rol, niet alleen voor het park, maar ook voor de omliggende woongebieden en toekomstige havenontwikkelingen. Door in het park ruimte te creëren voor tijdelijke wateropslag in tijden van extreme regenval en toekomstige zeespiegelstijging, wordt een landschappelijke oplossing geboden voor stedelijke veranderingen. Het waterthema vormt de drager van het plan en combineert natuurlijke waterrijke gebieden met een evenemententerrein en prettige verblijfsplekken. Het park omringt het gerenoveerde Gaelic sportstadion en in het ontwerp worden structuren van het voormalige industrieterrein hergebruikt.

Water en landschap
OKRA’s geïntegreerde benadering van landschap, waterbeheer en cultureel erfgoed resulteert in een uitgebalanceerd park waar de complexiteit van waterberging gebruikt is als een van de belangrijkste kenmerken van het park.