OKRA en ZJA maken variantenstudie voor de Grote Markt in Dordrecht

In opdracht van Gemeente Dordrecht werken OKRA landschapsarchitecten en ZJA aan een variantenstudie voor de Grote Markt in Dordrecht. Het doel van de studie is om met een aantal varianten de mogelijkheden te verkennen om van de Grote Markt, die voornamelijk een parkeerfunctie heeft, een aantrekkelijke openbare ruimte te maken. Doel is ook om het plein beter te verbinden met de omgeving en het historische havengebied. De studie moet aan het eind van de zomer gereed zijn. OKRA werkt momenteel ook aan het ontwerp van de openbare ruimte van de nieuwe wijk Stadswerven in Dordrecht.