Gebiedsvisie Mient Kooltuin in Katwijk gereed

De gebiedsvisie voor de Mient Kooltuin is vastgesteld door de gemeenteraad van Katwijk. Het 180 ha grote gebied tussen de toekomstige woonwijk Valkenhorst en het Natura 2000-duingebied Meijendel & Berkheide zal de komende 25 jaar in samenhang met de ontwikkeling van de woningbouwlocatie getransformeerd worden tot een recreatief landschap.

De Mient Kooltuin vormt in de toekomst een uitloopgebied voor de bestaande kernen en de woonwijk Valkenhorst op voormalig vliegkamp Valkenburg. Het wordt daarnaast ook één van de entreegebieden van het Nationaal Park Hollandse Duinen. Op basis van de bestaande icoonwaarde van de duinen, de tuinderstraditie en het militair erfgoed zal de identiteit van het gebied worden versterkt.

Barakkenbos
Het oorspronkelijke landschap vormt de basis voor de toekomstige indeling van het gebied. Het plan voorziet in een barakkenbos rond het monumentale barakkendorp wat het recreatieve hart van het gebied gaat vormen. In een overgangszone tussen de beboste coulissen is ruimte voor diverse recreatieve functies. Deze zone vormt de overgang naar het hooggewaardeerde open weidelandschap dat verder versterkt en doorwaadbaar zal worden gemaakt.

De geleidelijke transformatie van het gebied naar een recreatief landschap gaat samen met het versterken van de natuurwaarden in de Mient Kooltuin en de bescherming van het Natura 2000-duingebied. Dit wordt enerzijds bereikt door de Mient Kooltuin als recreatieve en hydrologische buffer in te zetten tussen het duingebied en Valkenhorst en anderzijds door de recreatieve ontwikkeling van het gebied te combineren met het verhogen van de natuurwaarden binnen het gebied.