Video Rethink Athens – towards a new city center

De ontwikkeling van het “Re-Think Athens” project heeft een basis gelegd voor een nieuwe toekomst voor het centrum van Athene. De film presenteert de ontwerpen van het OKRA team voor het nieuwe centrum van de stad welke al veranderen in een veerkrachtig, toegankelijk en levendig hart.

OKRA, ondersteund door Mixst Urbanisme, WUR, Studio 75, WSGT, Atelier Roland Jeol, LDK en NAMA, hebben hun studie voltooid, binnen deze korte periode van tijd, als gevolg van steun van Onassis Foundation, Attiko Metro, de stad Athene, verschillende ministeries en Griekse universiteiten. De werkzaamheden starten in 2014 en zullen in 2016 worden afgerond.