Centrumplan Beverwijk

Gemeente Beverwijk investeert vier miljoen euro in de herinrichting van de openbare ruimte van de Breestraat en de Zeestraat in het centrum van Beverwijk. Het ontwerp van OKRA voor beide straten voorziet in een gastvrije en aantrekkelijke binnenstedelijke ruimte met volop ruimte voor ontmoeten en verblijven. De  500 meter lange Breestraat krijgt een sequentie van ruimtes met verschillende belevingen en een dynamisch lichtplan. De nieuwe stadsbomen zijn voorzien van een duurzame groeiplaats met een circulair regenwaterontwerp. De uitvoering start medio 2016.