Wim Voogt

Partner | Landschapsontwerper

Wim Voogt werkt sinds 1998 bij OKRA en is partner vanaf 2010. Hij is gespecialiseerd in herstructureringsopgaven en vernieuwende woonmilieus. Hij geeft leiding aan het ontwerpteam en heeft een coördinerende en inspirerende rol bij tal van projecten. Vanaf het eerste contact tot aan de definitieve oplevering zet hij zich op energieke wijze in voor een gezamenlijke aanpak met alle betrokken partijen. Met zijn analytisch vermogen heeft hij snel inzicht in de individuele kwaliteiten binnen het team en in de specifieke kansen en knelpunten van het project. Zowel qua proces als inhoud is hij gericht op het samen zetten van de stap van idee naar realisatie. Zijn keuze voor OKRA schuilt in de combinatie van een lerende en inspirerende omgeving, het zelf de ruimte krijgen en in een goede sfeer samen met een gemotiveerd team werken aan topprojecten vanuit de ambitie om mooie dingen te maken.

Wim Voogt is tevens supervisor van de gebiedsontwikkeling Duivenvoordecorridor in Leidschendam-Voorschoten, kwaliteitsteam Binckhorst Den Haag en van Lincolnpark Haarlemmermeer. In 2019 is hij door de gemeente Hilversum benoemd tot stedenbouwkundig supervisor van het postcodegebied 1221 en het Stationsgebied. Daarnaast is hij docentlid van de examencommissie van de Academie van Bouwkunst in Amsterdam. Hij studeerde tuin- en landschapsinrichting aan de hogeschool Van Hall Larenstein.