Silko van der Vliet

landschapsarchitect

Silko is werkzaam als landschapsontwerper bij OKRA. Hij werkt aan uiteenlopende projecten en heeft een talent voor het vertalen van een helder concept naar een maakbaar ontwerp. Zijn interesse ligt bij de rol van natuurlijke processen in een stedelijke context en het versterken van de relatie tussen mensen en natuur. Hij hecht veel waarde aan het werken in interdisciplinaire teams om tot integrale en uitvoerbare oplossingen te komen die bijdragen aan een duurzame toekomst. De afgelopen jaren heeft hij ervaring opgedaan bij bureaus als HOSPER, DELVA en LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten.

Silko studeerde tuin- en landschapsinrichting aan de hogeschool Van Hall Larenstein. In 2020 is hij afgestudeerd aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam. Voor zijn afstudeeronderzoek richtte hij zich op geïsoleerde gemeenschappen aan de rand van boreale bossen in Canada en deed onderzoek naar de mogelijkheden om deze gemeenschappen weerbaarder te maken tegen de gevolgen van klimaatsverandering in een kwetsbaar subarctisch landschap, dat een belangrijke rol speelt in het functioneren van het globale klimaatsysteem.