Silko van der Vliet

Landschapsarchitect

Silko van der Vliet werkt als landschapsarchitect bij OKRA. Hij werkt aan uiteenlopende projecten en heeft een talent voor het vertalen van een helder concept naar een realiseerbaar ontwerp. Zijn interesse gaat uit naar de rol van natuurlijke processen in een stedelijke context en het versterken van de relatie tussen mens en natuur. Hij hecht veel waarde aan het werken in interdisciplinaire teams om daar tot integrale en haalbare oplossingen te komen die bijdragen aan een duurzame toekomst.

Silko studeerde Tuin- en Landschapsinrichting aan de Hogeschool Van Hall Larenstein. Vervolgens behaalde hij zijn master Landschapsarchitectuur aan de Academie van Bouwkunst Amsterdam. De afgelopen jaren heeft hij ervaring opgedaan bij bureaus als Hosper, DELVA en BALJON landschapsarchitecten.