Hester Koelman

Senior Landschapsarchitect

Hester Koelman werkt sinds 2021 bij OKRA. Haar ambitie is om kleinere schaalniveaus in hun landschappelijke context te plaatsen, en om op de kleinere schaal een antwoord te bieden op de processen en problemen van de grotere schaal. Hierbij ziet ze het landschap als een levend en bewegend organisme. Zo horen dieren en planten ook thuis in het binnenstedelijk ontwerp, en moet dit ontwerp ook met hen kunnen meebewegen. De crux zit hem voor Hester in het maken van esthetische en gebruiksvriendelijke ontwerpen voor de mens waarbij deze ecologische waarden en natuurlijke processen deel uitmaken van de esthetiek.

Hester studeerde architectuur aan de Technische Universiteit Delft, en heeft daarna de master landschapsarchitectuur behaald aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam. Haar afstudeeronderzoek richtte zich op hoe het droogteprobleem in de Achterhoek een katalysator kan zijn voor de landbouwtransitie, en daarmee het stikstofprobleem kan oplossen voor de hoogvenen op de grens met Duitsland. Ze heeft hiervoor een prijs ontvangen voor ‘most in-depth research’.