Rutger van der Klip

Projectleider | Landschapsontwerper

Rutger van der Klip is projectleider met veel technische expertise. Hij draagt bij aan het ontwerpproces, voert overleggen met de klant en betrokken partijen tot aan de uitvoering. Ook draagt Rutger sinds 2017 bij aan de ICT binnen OKRA.

Rutger studeerde tuin- en landschapsinrichting aan de hogeschool Van Hall Larenstein en volgde daarnaast een minor in stedelijke beplanting. Hij studeerde af met een masterplan voor Polder Munnikenland en een inrichtingsvoorstel voor Slot Loevestein. Mede door zijn voorstudie en de opleiding bij hogeschool Van Hall Larenstein heeft hij gedegen kennis over de uitvoerbaarheid van plannen en projecten.

Een ontwerp waarin door middel van seizoensbeleving, technische oplossingen en kwalitatieve detaillering de plek aantrekkelijk wordt en betekenis geeft aan de openbare ruimte, dat zijn Rutgers belangrijkste uitgangspunten.