Roeland Meek

senior ontwerper | landschapsarchitect

Roeland Meek is opgegroeid in het kleine dorpje Altforst in Gelderland. Op 16-jarige leeftijd verhuisde hij naar Nijmegen waar hij een civieltechnische opleiding tot hovenier heeft gevolgd. Na deze opleiding heeft hij zijn studie vervolgd aan de hogeschool Van Hall Larenstein waar hij in 2012 cum laude afstudeerde. In 2019 is hij afgestudeerd aan de masteropleiding landschapsarchitectuur van de Academie van Bouwkunst in Amsterdam.

Sinds oktober 2017 werkt Roeland voor OKRA. Als ontwerper is hij geïnteresseerd in de relatie tussen steden, ‘de stad’, en haar achterland, ‘het landschap’. Door de sterke bevolkingsgroei is deze onderlinge relatie in de afgelopen eeuw ingrijpend veranderd. Toekomstige verstedelijking is in zijn ogen dan ook een uitdagende en inspirerende opgave. Als ontwerper is hij ervan overtuigd dat deze opgave zich niet enkel in de stad uit, maar juist ook een nieuwe kijk op ons landschap vraagt. Hoe gaan we het landschap de aankomende 10, 20 of 50 jaar inrichten zodanig dat er inspirerende gebruiksruimtes ontstaan?