Roeland Meek

senior ontwerper | landschapsarchitect

Roeland Meek werkt sinds 2017 bij OKRA. Als ontwerper is hij geïnteresseerd in de relatie tussen steden, ‘de stad’, en haar achterland, ‘het landschap’. Door de sterke bevolkingsgroei is deze onderlinge relatie in de afgelopen eeuw ingrijpend veranderd. Toekomstige verstedelijking is in zijn ogen dan ook een uitdagende en inspirerende opgave. Als ontwerper is hij ervan overtuigd dat deze opgave zich niet enkel in de stad uit, maar juist ook een nieuwe kijk op ons landschap vraagt. Hoe gaan we het landschap de aankomende 10, 20 of 50 jaar inrichten zodanig dat er inspirerende gebruiksruimtes ontstaan?

Roeland studeerde cum laude af aan de hogeschool Van Hall Larenstein. In 2019 is hij afgestudeerd aan de masteropleiding landschapsarchitectuur van de Academie van Bouwkunst in Amsterdam.