Roel Ridderikhoff

senior ontwerper- architectonisch vormgever

Roel Ridderikhoff heeft een opleiding aan de Hogeschool Kunsten Utrecht gevolgd. In 2006 is hij afgestudeerd in de studierichting Architectonische vormgeving; Stedelijke inrichting. De expertises van Roel liggen in het vormgeven van de openbare ruimte vanaf de grotere schaal tot in detail.
Roels’ functie binnen OKRA is het ontwerpen, analyseren, realiseren en uitwerken van binnen- en buiten stedelijke ruimte. Het maken van een aantrekkelijke, plezierige, vanzelfsprekende en kloppende ruimte drijft hem.