Philip Durkin

Landschapsontwerper

Philip Durkin is een landschapsontwerper die beplanting één van de belangrijkste aspecten in een ontwerp vindt en daar graag zijn kennis in verwerkt. De juiste soortkeuze in beplanting levert een sterke bijdrage aan het creëren van een succesvol ontwerp. Een gedegen beplantingsplan is de finishing touch van het ontwerp.

Als landschapsontwerper streeft hij ernaar dat de gebruikers van een optimale belevingswaarde kunnen ervaren, ieder seizoen opnieuw. Openbare ruimtes zouden naast recreëren kunnen functioneren als een verlengstuk van de woon- en werkomgeving. Hierbij is het van belang om creatief gebruik te maken van de leefomgeving zodat deze multifunctioneel kan worden ingezet. Het verminderen en/of beperken van verstening ziet hij als een uitdaging. Nu het klimaat steeds meer verandert, is meer groen in de buitenruimtes van apert belang.

Philip studeerde tuin- en landschapsinrichting aan de hogeschool Van Hall Larenstein met als specialisme ruimtelijk ontwerp.