Hira Usman Khan

stagiair

Hira heeft in 2017 in India een bachelordiploma architectuur behaald. Ze heeft gewerkt als architect in New Delhi, waar ze heeft bijgedragen aan projecten op verschillende schaalniveaus en in verschillende contexten, met bijzondere aandacht voor de interactie tussen cultuurlandschap en ecologie. Om haar horizon te verbreden, vertrok Hira naar Italië voor haar Master in Duurzame Architectuur en Landschapsontwerp aan de Politecnico di Milano.

Hira is een gepassioneerd landschapsarchitect die vindt dat er geen grenzen mogen zijn aan het leren van nieuwe dingen en het uitvoeren van innovatieve ideeën. Ze is sterk gericht op de integratie van ecosystemen en veerkrachtige landschappen als onderdeel van stedelijke strategieën. Tijdens haar studie in Italië verkende ze het belang van landschapsarchitectuur als instrument om mondiale milieuproblemen aan te pakken. Ze heeft een kritisch begrip ontwikkeld van de synergie tussen blauwgroene infrastructuur en aanpassing aan de klimaatverandering als een inclusief proces voor een ontwerp. Ze voelt zich vooral aangetrokken tot de interactie tussen conceptuele visies en de praktische uitvoering ervan.