Florian Fakkert

landschapsontwerper

Vanuit een natuurlijke nieuwsgierigheid werkt Florian (1990) bij OKRA aan ontwerpend onderzoek op zowel grote als kleine schaal. Florian hecht waarde aan een helder concept, waarbij de hoofdlijnen van het plan moeten kloppen. In teamverband werkt hij aan zowel masterplannen als detailstudies. Zijn rol is het hele ontwerpproces van eerste schetsen tot en met een beeldend ontwerp.

Florian studeerde in 2013 af voor zijn Bachelor Tuin- en landschapsinrichting aan de Hogeschool van Hall Larenstein in Velp. Daaropvolgend heeft hij stage gelopen bij !melk Landscape Architects in New York.