Florian Fakkert

landschapsontwerper

Vanuit een natuurlijke nieuwsgierigheid werkt Florian Fakkert bij OKRA aan ontwerpend onderzoek op zowel grote als kleine schaal. Florian hecht waarde aan een helder concept, waarbij de hoofdlijnen van het plan moeten kloppen. In teamverband werkt hij aan zowel masterplannen als detailstudies.

Florian studeerde in 2013 af aan de hogeschool Van Hall Larenstein. Daarna liep hij stage bij !melk Landscape Architects in New York.