Antonia Cangosz

senior ontwerper

Antonia kwam in 2017 bij OKRA werken nadat ze aan Wageningen Universiteit afstudeerde aan de faculteit landschapsarchitectuur. Tijdens haar studie richtte ze zich op klimaatgevoelige ontwerpmethoden, met name om de ernstige gevolgen van stedelijke hitte-eilanden te verzachten en de algemene thermische perceptie te verbeteren. Met deze kennis wil ze de aandacht vestigen op klimaatbewust ontwerpen van de openbare ruimte met de integratie van de meest recente innovatieve methoden. Antonia is momenteel betrokken bij een breed scala aan lokale en internationale projecten.

Voor haar komst naar OKRA werkte Antonia als milieuontwerper bij een verkeerskundig bedrijf in Boedapest waar ze een schat aan ervaring heeft opgedaan. Ze was betrokken bij het opstellen van zowel nationale als regionale strategische milieueffectbeoordelingen en heeft een bijzondere interesse voor geluidshinder in stedelijke gebieden.