Brabantse gezelligheid terug in Vlijmen!

Op 16 februari 2016 heeft de gemeenteraad van Heusden het ontwerp voor het Centrumplan Vlijmen vastgesteld. Afgelopen halfjaar heeft OKRA dit ontwerp in samenspraak met gemeente, winkeliers, bewoners en belanghebbenden opgesteld. Essenties van het centrumplan Vlijmen zijn aantrekkelijkheid en bereikbaarheid. In het plan krijgt de kern Vlijmen weer een vitaal dorpshart met een gezonde functiemenging van retail en wonen, een versmarkt, gevarieerde horeca met goede terrassen en een flexibel te gebruiken plein voor weekmarkten, kermis en carnaval. Naar verwachting start de sloop/nieuwbouw van de oostwand van het Plein in de tweede helft van 2016. Aansluitend wordt het Plein, de aansluiting op het Van Greunsvenpark en de nieuwe aansluiting op de Akkerstraat opnieuw ingericht.