Bestemmingsplan voor buurtschap Crailo unaniem vastgesteld

De gemeenteraden van Gooise Meren, Hilversum en Laren hebben het bestemmingsplan voor het nieuwe buurtschap Crailo unaniem vastgesteld. Het stedenbouwkundig- en landschapsplan is ontwikkeld door OKRA landschapsarchitecten, SVP architectuur en stedenbouw, Arcadis en BV Gebiedscommunicatie.

In het nieuwe buurtschap Crailo, gelegen tussen Hilversum, Bussum en Laren, komen 590 woningen, waarvan een derde sociale huurwoningen. Er is vijf hectare terrein voor bedrijven. Met het energiepositief ontwikkelen van het gebied, het toevoegen van een nieuwe Laan van Crailo en een ‘ecowal’, maakt het nieuwe buurtschap de hoge ambities van de drie gemeenten waar op het gebied van energie, mobiliteit, circulariteit en biodiversiteit.

De helft van het gebied van totaal 45 hectare wordt bestaande en nieuwe natuur in de vorm van bos, poelen en heischraal grasland. De auto is te gast in dit gebied. Om dit te waarborgen is een ambitieus mobiliteitsplan vastgesteld. Er komt geen doorgaand verkeer, parkeerplaatsen liggen op afstand en de focus ligt op het gebruik van de fiets. Vanaf dag één wordt deelmobiliteit aangeboden. Het voormalige kazerneterrein wordt openbaar toegankelijk, zodat iedereen straks van de heide en het bos kan genieten.

Met intensieve gesprekken met een ateliergroep, duurzaamheidssessies met deskundigen en stakeholders en met input van de bezoekers van de Open Crailodagen werkt het ontwerpteam al sinds 2018 aan de ontwikkeling van het stedenbouwkundig- en landschapsplan en de uitwerking hiervan in een beeldkwaliteitsplan, diverse studies en inrichtingsplannen. Volgens planning kunnen de nieuwe bewoners in 2023 hun intrek nemen in buurtschap Crailo.

Volg het project op www.crailo.nl.