Aanbesteding Kortrijk Houtmarkt opgestart

In Kortrijk is de aanbesteding voor de bouw van een ondergrondse parking op de Houtmarkt in combinatie met de heraanleg van het bovengrondse plein en zijn ruime omgeving opgestart. Het ontwerp is opgesteld door de THV OKRA-SBE-ZJA in nauwe samenwerking met Stad Kortrijk en Parko agb.  Het ontwerp voorziet in een aantrekkelijke groene ontmoetingsruimte voor bewoners en bezoekers van het centrum van de oude binnenstad. De nieuwe Houtmarkt wordt een vriendelijk stadsplein voor bewoners en bezoekers. Eind 2016 is de uitvoering gereed.