Openbare ruimte is ruimte voor mensen, om van te genieten, zich te ontplooien en elkaar te ontmoeten. OKRA is een betrokken partner bij de diverse stedelijke transformaties. Nieuwe stedelijke transformaties bieden de kans om te zoeken naar hedendaagse vormen van stedelijkheid, waarbij complementaire programma’s een rijke mix vormen. Openbare ruimte voor mensen zorgt dat voetganger en fietser zich veilig in het netwerk kan bewegen, logisch aansluitend op goede overstappunten en brandpunten in het stedelijk netwerk. Nadenken over programmering van openbare ruimte door de dag heen, de week en het jaar levert een verbeterd stadsklimaat en attractieve ruimtes op. OKRA geeft vorm aan die stad, in Nederland, maar ook in grote transformaties in Athene, Berlijn en Londen.