OKRA is een betrokken partner bij de diverse stedelijke transformaties. De ontwikkeling van levendige stadscentra, de aanleg van nieuwe routes in het stedelijk netwerk en het maken van sociaal sterke openbare ruimtes zijn hier een onderdeel van. Andere thema’s zijn het verbeteren van stadsklimaat en biodiversiteit (blauw en groen). Een derde thema is het verlagen van hittestress door het in verband te brengen met zelfvoorzienende watercycli (heat mitigation). Voorbeelden van deze visie en aanpak in Utrecht zijn het Oosterspoorbaanpark en het Jaarbeursplein en omgeving.