Strategieën voor de transformatie van Kreuzberg, Berlijn

OKRA-BERLIN

OKRA is samen met Witteveen+Bos geselecteerd voor de opdracht tot transformatie van een 23 hectare groot gebied in Kreuzberg. Ooit was het gebied levendig, maar nu mist het de stedelijke vitaliteit die het leven in steden aantrekkelijk maakt. Het doel van de opgave voor het gebied rond Mehringplatz en Blücherplatz is een stedenbouwkundig en landschapsarchitectonisch concept te ontwikkelen dat de basis zal vormen voor een later gedetailleerder planningsproces.

Resultaten van het project worden in Oktober op een tentoonstelling in Berlijn gepresenteerd.