Samenwerkingsovereenkomst Cadzand-Bad Maritiem getekend

OKRA_CADZAND

In opdracht van de Gemeente Sluis zorgt OKRA voor het waarborgen van de ruimtelijke kwaliteit in de aanbesteding van Cadzand-Bad Maritiem. Het betreft een kustversterking in het kader van de zwakke schakels en het creëren van een zeehaven ten behoeve van recreatie. Het is een gezamenlijk project van de gemeente, Waterschap Scheldestromen en de exploitant van de nieuwe jachthaven Yacht@Cadzand-Bad. Op 27 januari jl. Is de samenwerkingsovereenkomst ondertekend.