Meeting Urban Labs @ Architectuur Biënnale van Venetië 2016

OKRA_UN-HABITAT_Ghana_BiennaleVenetie

In 2015 zijn UN-Habitat en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie begonnen met samen te werken op het gebied van stedelijke ontwikkeling in een aantal conflictgebieden of gebieden met een complexe politieke achtergrond. Tijdens de Architectuur Biënnale van Venetië 2016 zal de voortgang en tussentijdse resultaten met collega-ontwerpers, lokale belanghebbenden en beleidsmakers besproken worden.

OKRA, in samenwerking met .Fabric, MLA+, MIXST urbanism en More Architecture, wil nieuwe kwaliteiten voor metropolen, voor stedelijke nederzettingen, voor landschap, en voor de natuur genereren door het creëren van geïntegreerde duurzame ontwerpen en metabolisme voor slimme stedenbouw, bottom-up in combinatie met top-down. Voor de Urban Labs werkt OKRA aan het masterplan concept voor Ningo-Prampram in Ghana.

meer informatie