OKRA brengt het begrip ‘gezonde stad’ (Healthy City) in verband met drie kernbegrippen: ‘resilient city’, ‘accessible city’ en ‘vibrant city’. De introductie van circulaire systemen en het sluiten van kringlopen draagt bij aan de veerkracht (resiliency) van de stad. Het accent ligt op schone lucht, beheersing van water en groen in de stad en het voorkomen van hittestress. Een nieuwe balans tussen de verschillende vormen van mobiliteit vergroot de toegankelijkheid (accessibility) van de stad en maakt de stad bereikbaar voor iedereen. De levendigheid (‘vibrancy’) van de stad is een sociale, economische en programmatische component. In een stad die goed functioneert voelen mensen zich verbonden met hun omgeving en ontplooien zich nieuwe initiatieven.