Steeds meer mensen wonen in stedelijke gebieden. Dit vraagt om anders nadenken over leefbare steden, waarin de kwaliteit van wonen en werken centraal staat. OKRA ontwerpt aan een schone, veilige en aantrekkelijke stedelijke omgeving. Onze belangrijkste doelstelling is het bedenken van hedendaagse oplossingen voor het ‘gezond’ en ‘veerkrachtig’ maken van steden, openbare ruimten, landschap en natuur. Dit maakt OKRA tot een visionaire gesprekspartner in het debat over ruimtelijke planning, duurzame steden en publiek domein.