Wereldwijd groeit het aantal mensen dat in de stad leeft. OKRA is gefascineerd om Gezonde Steden te maken. Het landschap komt terug in de stad via holistische benadering die de kernbegrippen ‘resilient city’, ‘accessible city’ en ‘vibrant city’ combineert; veerkrachtig, toegankelijk en levendig. De gezonde stad is gebaseerd op introductie van circulaire systemen en het sluiten van kringlopen. Het accent ligt op schone lucht, beheersing van water en groen in de stad en het voorkomen van hittestress. Onlosmakelijk onderdeel van een gezonde en attractieve leefomgeving is een meer uitgebalanceerde mobiliteit; een nieuwe balans tussen de verschillende vormen van mobiliteit vergroot de toegankelijkheid van de stad en maakt de stad bereikbaar voor iedereen. Levendig stadsleven is verbonden met economische zelfvoorzienendheid, sterke sociale gemeenschappen en het benutten van programmatische verandering. In een stad die goed functioneert voelen mensen zich verbonden met hun omgeving en ontplooien zich nieuwe initiatieven.