Geplande stadsuitbreiding Ningo Prampram in de stadsregio Accra goedgekeurd door planningsautoriteit NiPDA

OKRA_GHANA_C_V01

Accra, 27 juli 2016 – De goedkeuring van het concept is een grote stap voorwaarts, volgend op een uitgebreid participatieproces op lokaal, regionaal en nationaal nivo en op de resolutie van de General Assembly van Ningo-Prampram om het concept en de visie te benoemen tot de agenda voor de ontwikkeling van het district. Bovendien gaf de General Assembly toestemming om een uitvoeringsorgaan in te stellen.

De stadsuitbreiding richt zich op de opgaven van explosieve ongeplande verstedelijking in de regio Accra, de noodzaak om overstromingen tijdens hevige regenval tegen te gaan, en de noodzaak iedereen in Accra van huisvesting te voorzien. Een integraal plan is voorgesteld door het Ghana-Lab, een team van MLA+, More Architecture, Fabric, MIXST Urbanisme en OKRA, onderdeel van het wereldwijde netwerk van Urban Planning and Design Labs, een gezamenlijk initiatief van UN-Habitat en het Stimuleringsfonds voor Creatieve Industrie. Om het plan te implementeren werkt Ningo Prampram, met de hulp van UN-Habitat via een nieuwe planvorm. In plaats van een gedetailleerde blauwdruk heeft het team een raamwerk voorgesteld voor de groei van een zich door de tijd heen ontwikkelende stad.

Zie:
http://unhabitat.org/ningo-prampram-planning-authority-approves-accras-planned-city-extension/

Zie ook:
http://stimuleringsfonds.nl/nl/toekenningen/urban_lab_ghana/3724/