challenge 2070

OKRA_C_RotterdamChallenge2070_V_01

Als onderdeel van de “Challenge 2070” presenteerde OKRA het ontwerpend onderzoek “Het Havenlandschap als Deltalab”. De visie, gericht op de ontwikkeling van post-fossiele landschappen in Nederland toont de kansen voor de Rotterdamse havenlandschap in 2070. Een plek waar de ontwerpvraagstukken van energie, klimaat en water samenkomen in het landschap van zee, kust en haven. Cruciaal is de transitie van een veranderende relatie tussen stad, land en haven, waar de kringlopen van water, voedsel, grondstoffen en kennis in een nieuw daglicht komen te staan.

OKRA maakte de visie in opdracht van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI) dat werkt aan een advies over de rol van de overheid in een veranderend landschap. In de overkoepelende visie van OKRA wordt in 2070 het industriële landschap aan Nederland teruggegeven. Post-fossiele landschappen die als productief, recreatief en ecologisch Deltalab kunnen gaan functioneren. De Rotterdamse haven ontwikkelt zich daarbij tot een in de omgeving geïntegreerd duurzaam gebied, met een sterke rol voor Rotterdam, de regio en Nederland.

Video: rli.nl